Ek moet aan die ander stede ook die evangelie van die koninkryk van God bring, want daarvoor is Ek gestuur. Lukas 4:43

Waterval Bedieningstrust is ‘n Christelike bediening wat onstaan het nadat die geestelike nood en armoede onder plaaswerkers raakgesien is. Valse lering, mistasting van evangeliese Waarhede en stukkende innerlike emosies het ons geroep om by plaasmense betrokke te raak. Gevolglik is ons VISIE in lyn met dit wat Christus in Lukas 4:43 sê: “Ek moet aan ander stede ook die evangelie van die Koninkryk van God bring, want daarvoor is Ek gestuur”.

Waterval bediening fokus daarop om die suiwere Waarheid van die koninkryk van God aan plaasmense op hulle vlak en binne hulle eiesoortige konteks te bedien. Dit geskied deur prediking, lering, liefdesbetoning, omgee en aanvaarding van elke mens wat die Gees oor ons pad bring. Die DOEL is om mense in ‘n ’n ware, lewende verhouding met God te bring. Voortspruitend hieruit word ’n mens se verhouding met jouself asook met jou medemens aangespreek. Probleemareas in plaasmense se lewens soos verslawing aan drank, immorele gedrag, en negatiewe optrede teenoor andere word aangespreek. Dit alles is in lyn met die Groot Liefdesgebod.

Maak 'n DONASIE

Stellenbosch

Kantoor: 021 880 2856 / 021 886 4916
John Kotze: 082 569 1103
Van H Herman: 082 566 0331

E-pos: info@watervalbediening.co.za

Paarl

Annegret Bestbier: 083 231 5915

Tulbagh

Rina Theron: 083 233 3959