Die plaaswerkers word met ‘n opregte gesindheid van ONVOORWAARDELIKE LIEFDE aanvaarding en omgee bedien. Werkers en boere sal getuig hoe die menswaardigheid van werkers op hierdie manier erken en opgebou word.

Daar is in 2006 met uitreike en besoeke begin, hoofsaaklik na dieselfde areas waar die naweekkampe ook plaasvind. Los gevalle of versoeke van hulp vind ook gereeld plaas.

Gedurende weeksbesoeke aan distrikte word in samewerking met area koördineerders en boere kontak bewerkstellig met plaaswerkers en hul afhanklikes op elke plaas. Sover moontlik word diegene opgevolg wat voorheen ’n kamp bygewoon het. Daarna vind daar weer ‘n gesprek met elke individu plaas rondom persoonlike sake wat hy/sy op die tafel sit. Tydens die besoeke word, afhangend van die omstandighede, ook fisiese middele uitgereik afhangend van die behoefte, byvoorbeeld verskaffing van klere, geestelike en kinder leesmateriaal, lekkergoed en selfs speelgoed aan kinders.

In die landelike gemeenskap van Klapmuts is in 2007 ‘n voedingsprojek deur Waterval Bediening gevestig wat in Maart 2010 reeds drie jaar ononderbroke dien. Van die gemiddelde 250 persone wat van voedsel voorsien word 3x per week, is 120 kinders. Daar is ‘n voltydse persoon wat saam met twee vrywilligers besoek doen aan huis gevalle van terminaal siek persone met MIV/VIGS en TB. Berading, versorging en behandeling in oorleg met die klinieksuster word ook gedoen.

Maak 'n DONASIE