Giving Back to Farm workers in the Western Cape

Donasies

Baie dankie vir jou ondersteuning. Fondse word aangehef vir geestelike bediening en soiaal-maatskaplike opheffing en ontwikkeling van plaaswerkers in die Wes-Kaap. In lyn met die strategiese plan van die Departement Landbou, word daar ook ‘n geintegreerde en holistiese benadering vir die ontwikkeling van die plaaswerker gevolg, maar alle aksies is gebou op ‘n Christelike fondasie.

R0.00 donated
0 Donors